Мета – поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих в результаті вивчення спеціальних дисциплін і застосування цих знань для комплексного вирішення конкретної інженерної завдання.  Дає студентам можливість навчитися грамотно проектувати підприємства консервної промисловості, правильно вибирати технологічні схеми переробки сировини; виконувати продуктові розрахунки, підбирати технологічне обладнання, розраховувати площі основного виробництва, правильно компонувати цехи і допоміжні приміщення.