Основна мета - формувати національну свідомість, людську гідність, любов до рідної  землі, родини, народу, бажання працювати для процвітання свого народу, успішно самореалізуватися у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, формувати мовну культуру, виступати носієм української національної культури, вивчати правдиві сторінки історії українського народу