Даний курс присвячений питанням організації і функціонування сучасних комп’ютерів та їхніх основних складових частин. Представлено структуру і функціонування комп’ютерів нейманівського типу, принципи організації шин, внутрішньої та зовнішньої пам’яті, операційних пристроїв і систем введення-виведення. Висвітлено основні тенденції в архітектурі сучасних процесорів, принципи побудови й архітектурні особливості комп’ютерів ненейманівського типу, принципово нові архітектури комп’ютерів і особливості їхньої побудови.