Метою викладання навчальної дисципліни «Основи програмування на Java» є визначення основних особливостей, принципів розробки, програм мовою Java, а також надбання необхідних знань, навиків та вміння практичного вирішення використання різних конструкцій мови для створення Java-додатків.

Завдання курсу:

  • формування розуміння технологій Java і життєвого циклу продукту та вивчення мови програмування Java;
  • освоєння використання різні конструкції мови для створення Java додатків;
  • вивчення використання умовних конструкцій, циклів і методів управління програмним потоком, реалізації технологій програмування Java;
  • засвоєння об’єктно-орієнтованої концепції в Java програмах.