Головна мета вивчення курсу «Основи програмної інженерії» як інженерної дисципліни — здобуття теоретичних і професійно-практичних знань в області технологій розробки програмних систем, вивчення базових понять програмної інженерії та набуття навичок їх використання для реалізації нескладних програмних систем.

Предмет дисципліни «Основи програмної інженерії» — застосування теорії, знань і практики за умови ефективної побудови програмних систем, які задовольняють потребам замовників та користувачів; вивчення всіх фаз життєвого циклу програмної системи: аналіз потреб, розробку специфікацій, проектування, побудову, тестування, експлуатацію та супроводження.