Дисципліна «Технологічне обладнання галузі» має за мету підготовку студентів до виробничо-технологічної діяльності, пов’язаною з експлуатацією технологічного обладнання консервних виробництв, навчання студентів використанню одержаних у результаті фундаментальної підготовки загальнонаукових та загально-технічних дисциплін, для рішення інженерних задач пов’язаних з експлуатацією технологічного обладнання на провідних підприємствах харчової промисловості