Маркетинг відіграє важливу роль в сучасних ринкових відносинах.

Маркетинг - це вміння зробити пропозицію там і тоді, де є найбільша ймовірність її сприйняття.

Основна мета даної дисципліни допомогти студентам осягнути більш глибших знань в сфері економічної діяльності та здобути практичних навиків щодо досягнення успіху у виробничій та підприємницькій діяльності за допомогою ефективного застосування основних елементів маркетингу.