Метою викладання навчальної дисципліни «Алгоритми і структури даних» є формування системи знань про структури даних та алгоритми їх опрацювання, грунтовна підготовка теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для їх використання під час вирішення прикладних і наукових завдань у сфері інформаційних систем і технологій.

Завдання курсу:

-               ознайомлення студентів із сучасними ефективними структурами даних та алгоритмами комп’ютерного опрацювання інформації, методами їх дослідження та аналізу;

-               вивчення типових алгоритмічних конструкцій та засобів представлення алгоритму;

-                отримання знання про синтаксис і семантику базових конструктивних елементів мови програмування; усвідомлення особливостей технологій програмування;

-                усвідомлення парадигми імперативного програмування;

-               вивчення особливостей програмування динамічних та файлових структур даних та графів.