Програма предмету "Податкова система" призначена для студентів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, що навчаються за спеціальністю "Облік і оподаткування».

Дана програма передбачає вивчення основ оподаткування в Україні, надання знань з організації та функціонування податкової системи України з метою виховання молодих громадян у дусі поваги до законів, усвідомлення необхідності добровільної сплати податків.

В результаті вивчення предмету у студентів повинні бути сформовані знання, одержані практичні навики застосування податкового законодавства в практичній роботі.