Безпечність харчових продуктів формується починаючи зі стадії сільського господарського виробництва, промислової переробки, зберігання, пакування, а завершується на стадії маркування та дотримання умов зберігання готової продцукції. У зв’язку з цим гарантування безпеки і якості харчових продуктів є одним з основних завдань сучасного суспільства, від розв’язання якого залежить здоров’я населення. Курс «Безпека  харчових продуктів» розглядає теоретичні і практичні аспекти питань безпеки і якості продовольчої сировини і харчових продуктів.