Дисципліна «Організація діяльності у невиробничій сфері» спрямована на формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про організацію і технологію торгових процесів та їх вплив на ефективність комерційної діяльності суб’єктів ринкових відносин, вироблення вмінь і навичок їх використання у практичній діяльності.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи знань про систему продажу товарів та обслуговування покупців, вмінь і навичок  щодо  розрахунку площі приміщень магазину, технології організації складських операцій та організації товароруху.