Мета навчальної практики з організації виробництва – закріпити і поглибити теоретичні знання, практичні вміння і навички з організації виробничих, трудових процесів, інфраструктури виробничого підприємства та робочих місць.
Завданням навчальної практики з організації виробництва є закріпити на практиці отриманні теоретичні знання з питань організації виробничих цехів, робочих місць, допоміжних господарств та наукового підходу до  функціонування  виробничих потужностей.