Метою дисципліни "Організація виробництва" є формування у студентів комплексу знань про виробництво, виробничі системи, ознайомлення їх з основами організації виробництва, його загальними принципами, методами та положеннями незалежно від форм власності підприємств, набуття студентами спеціальних знань і практичних навичок з прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового середовища.

Основним завданням курсу є вивчення закономірностей раціонального сполучення засобів виробництва і робочої сили з метою найефективнішого їх використання в умовах швидких змін, пов’язаних з оновленням продукції та процесів її виготовлення.